Stage 2

در  برنامه اِستیج ، شاهد رقابت منتخبی از بیش از هزار متقاضی که از سراسر دنیا به شهر لندن دعوت شدند، خواهیم بود. ۱۲۰ نفر منتخب بصورت آکاپلا، بدون همراهی ساز، ترانه انخابی خود را در حضور داوران اجرا می کنند و مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت

Category: Stage 2