Mehran Modiri

مصاحبه با مهران مدیری

مهران مدیری در برنامه هفت جمعه شب (۱ مرداد ۱۳۹۵) از ترک دنیای تلویزیون و خستگی بیش از حدش در فضای کار تصویر گفت.مدیری همچنین جزییات فیلم سینمایی تازه اش را برای بینندگان تلویزیون بازگفت