Farzad Hassani & Family

مصاحبه با فرزاد حسنی در برنامه ی ویتامین ۳ – ویژه برنامه عید قربان

پخش: ۱۱ مهر ۱۳۹۳

فرزاد حسنی به اتفاق اعضای خانواده اش در گفتگویی متفاوت