Elham Charkhandeh

الهام چرخنده پشت پرده شبکه جم را فاش کرد_ میلیاردها دلار برای برداشتن حجاب زن ایرانی پول خرج می کنند_یعنی این همه فحش و کتک را بخاطر شهرت تحمل کردم؟! انصاف داشته باشید_گزارش یک ضیافت باشکوه به دعوت الهام چرخنده