مصاحبه با رضا عطاران

مصاحبه با رضا عطاران – برنامه سه ستاره به مناسبت تحویل سال

سه ستاره عنوان ویژه برنامه نوروزی شبکه سوم سیماست که احسان علیخانی اجرای آن را بر عهده دارد و از صبح روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ پخش شد