احسان خواجه امیری

مصاحبه با احسان خواجه امیری

سه ستاره عنوان ویژه برنامه نوروزی شبکه سوم سیماست که احسان علیخانی اجرای آن را بر عهده دارد و از صبح روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ پخش شد